Regulamin

REGULAMIN w VITA Augustów                              

 1. Opłatę za pobyt należy dokonać w pierwszej dobie przyjazdu.
 2. W przypadku rezygnacji lub skrócenia pobytu, nie dokonujemy zwrotu pieniędzy.
 3. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 11:00 następnego dnia.
 4. Cisza nocna trwa od 22:00 to 6:00 następnego dnia.
 5. Na miejscu pobieramy opłatę uzdrowiskową w wysokości ustalonej przez Urząd Miasta
  w Augustowie. Płatnie wyłącznie gotówką w dniu przyjazdu.
 6. Śniadania wydawane są w przedziale od 8:30 do 10:30 w formie bufetu tylko w przypadku powyżej 10 gości. W przeciwnym razie są podawane na osobnych talerzach.
 7. W przypadku pobytu na jedną dobę doliczamy dodatkowe 50%.
 8. Za rzeczy pozostawione przez klienta w obiekcie odpowiada on sam.
 9. Wszelkie zniszczenia dokonane przez Gościa w obiekcie zostają przez niego naprawione lub zrekompensowane finansowo. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Gość jest zobligowany to poinformowania personelu VITA o wystąpieniu szkody lub jej stwierdzeniu.
 10. Na terenie obiektu przebywają tylko nasi goście – ZAKAZ ODWIEDZIN.
 11. Klient zobowiązany jest opuścić pokój w takim stanie i z takim wyposażeniem jakim go zastał.
 12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa.
 13. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych/e-papierosów oraz zaśmiecania terenu VITA niedopałkami. Złamanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych lub używania papierosów elektronicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych podlega karze pieniężnej w wysokości 400 PLN.
 14. Saunę, ognisko oraz balię ogrodową przygotowuje i odpala wyłącznie personel VITA.
 15. Obszar przy brzegu oraz plaża NIE SĄ STRZEŻONE. Kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność.
 16. W obiekcie akceptujemy zwierzęta. Opłata 50 PLN brutto/doba/zwierzę. Właściciel zwierzęcia jest zobligowany do przestrzegania następujących zasad:
  1. Na terenie obiektu VITA właściciel jest obowiązany sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.
  1. Pobyt zwierzęcia uwarunkowany jest posiadaniem z aktualną książeczką szczepień oraz poświadczeniem odrobaczenia.
  1. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest bezzwłoczne zgłoszenie przyjazdu Gości ze zwierzęciem w trakcie dokonywania rezerwacji.
  1. W przypadku stwierdzenia obecności w pokoju niezgłoszonego zwierzęcia, Gość zostanie obciążony karą finansową w wysokości 300 PLN. Kara niezwalania z uregulowania należności za pobyt zwierzęcia.
  1. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę zostaną naprawione na koszt właściciela.
  1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na stołówkę, a w miejscach ogólnodostępnych właściciel zwierzęcia ma obowiązek trzymania go na smyczy i w kagańcu.
 17. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój oraz nie przestrzegają niniejszego regulaminu, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu, bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

Korzystanie z usług VITA Augustów stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

Życzymy udanego wypoczynku!